Biệt thự Bãi Sau

VILLA GIÁ RẺ BÃI SAU VŨNG TÀU 12PHI

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 20 người

Phan Huy Ích,

4 phòng ngủ 8 giường 6 WC

40 m2

BBQ, Hồ bơi, Phòng Karaoke, Bida, Xông hơi

VILLA BÃI SAU PHONG CÁCH VIỆT NAM

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 25 người

Nguyễn Thị Minh Khai,

7 phòng ngủ 11 giường 7 WC

25 m2

BBQ, Hồ bơi, Loa kéo Karaoke

VILLA KHÔNG LẦU 7 PHÒNG 167AVTS

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 35 người

Võ Thị Sáu,

7 phòng ngủ 12 giường 7 WC

60 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida, Bi lắc, Phao bơi

Villa Hồ Bơi Vũng Tàu P3

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 25 người

Phan Huy Ích,

7 phòng ngủ 10 giường 6 WC

60 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida

22HY – VILLA 5 PHÒNG BÃI SAU VŨNG TÀU

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 25 người

Trần Văn Thời,

5 phòng ngủ 5 giường 6 WC

45 m2

BBQ, Hồ bơi, Phòng Karaoke, Bóng bàn

E7-VILLA HỒ BƠI 6 PHÒNG BÃI SAU

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 30 người

Trần Văn Thời,

6 phòng ngủ 10 giường 6 WC

45 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bi lắc

ORIO 2 – VILLA 7 PHÒNG BÃI SAU

- Liên hệ
/
10NL +4TE

Max 35 người

Hồ Quý Ly,

7 phòng ngủ 12 giường 8 WC

35 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida

C23 – VILLA GIÁ RẺ 5 PHÒNG BÃI SAU

- Liên hệ
/
10NL +5TE

Max 25 người

Khu biệt thự Phương Nam,

5 phòng ngủ 6 giường 5 WC

35 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida

VILLA VŨNG TÀU RỘNG 1000M2 (COCO)

- Liên hệ
/
20NL +5TE

Max 25 người

Đào Duy Từ, Đồi Ngọc Tước, Thắng Tam,

7 phòng ngủ 7 giường 7 WC

70 m2

BBQ, Hồ bơi, Karaoke, Bida

0933159398